Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu dr Józef Kolański
Zobacz licytacje
 
 

Dane kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowymw Kaliszu dr Józef Kolański

Komornik przyjmuje
interesantów w każdy wtorek:

9:00-13:00, 14:00-16:00

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu

19 10202212 0000 5602 0079 8967

 

Formularze

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy w tym celu złożyć do komornika wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Dokumenty te można nadesłać listownie. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje, które mogą być pomocne w skutecznej egzekucji np. PESEL, NIP, REGON, nr dowodu dłużnika. W ramach sposobów egzekucji wystarczy wskazanie np. banku w którym dłużnik posiada rachunek bankowy, przedsiębiorstwa z którym zawiera transakcje i dokonuje rozliczeń, numeru rejestracyjnego pojazdu którym się porusza. Jeżeli wierzyciel nie ma informacji na temat majątku dłużnika, może zlecić komornikowi jego poszukiwanie.

Poniżej przedstawiamy wzory podstawowych wniosków składanych w postępowaniu egzekucyjnym:

Wnioski o wszczęcie egzekucji w formatach (doc oraz pdf):

Wniosek o wszczęcie egzekucji KM

Wniosek o wszczęcie egzekucji KM

 

Wniosek  o wszczęcie egzekucji z powództwa pracy (KM)

Wniosek  o wszczęcie egzekucji z powództwa pracy (KM)

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego/użytkowego

Wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego/użytkowego

 

Wniosek o sporządzenie i przeprowadzenie spisu inwentarza

Wniosek o sporządzenie i przeprowadzenie spisu inwentarza

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentacyjne (KMP)

Wniosek o wszczęcie egzekucji należności alimentacyjne (KMP)

 

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego (doc oraz pdf):

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego (KM)

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego (KM)