Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu dr Józef Kolański
Zobacz licytacje
 
 

Dane kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowymw Kaliszu dr Józef Kolański

Komornik przyjmuje
interesantów w każdy wtorek:

9:00-13:00, 14:00-16:00

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu

19 10202212 0000 5602 0079 8967

 

Właściwość

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego (Dz.U. z 2006r. Nr 167 poz. 1191 z póz .zm).

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Tutejszy komornik prowadzi egzekucję wyłącznie z nieruchomości położonych na obszarze Kalisza i powiatu kaliskiego .

Mapa