Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu dr Józef Kolański
Zobacz licytacje
 
 

Kategorie

 

Działka.nr 221/7 o pow.0,2780ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ,Kokanin 92, 62-817 Żelazków

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-03-2018r. o godz. 11:15 w KANCELARII KOMORNIKA w Kaliszu mającego siedzibę przy Al.Wolności 17a odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

stanowiącej : działka.nr 221/7 o pow.0,2780ha, zabududowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 62-817 Żelazków, 

należącej do dłużnika:Katarzyna Nowak Wojciechowska

Bezpłatna i dożywotnia służebność mieszkania polegająca na prawie korzystania z dwóch pokoi na parterze istniejącego budynku mieszkalnego od strony północno-wschodniej i północno zachodniej, współkorzystania z kuchni i łazienki oraz swobodnego poruszania się po całej nieruchomości na rzecz Eugeniusz Jerzyk i Bogdana Kazimiera Jerzyk.

Bezpłatna i dożywotnia służebność mieszkania polegająca na prawie korzystania z całego budynku mieszkalnego wraz z ogrzaniem i oświetleniem, swobodnym przyjmowaniem gości oraz prawem nieograniczonego czerpania wody i swobodnego poruszania się po całej zabudowanej nieruchomośći objętej niniejszą księgą wieczystą na rzecz Magdalena Katarzyna Wojciechowska

Wartość szacunkowa: 259 000,00 zł 

 Cena wywołania: 194 250,00 zł